Body:

ในงานประกาศผลโครงการ AIS The StartUp 2015 มีการจัดนิทรรศการไอเดียจากเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพหลายบริษัทด้วยกัน ทุกบริษัทมีความโดดเด่นและน่าสนใจแตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นคือ dreamaker ธุรกิจสตาร์ทอัพรับสร้างฝัน

นายเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ CEO และผู้ก่อตั้ง dreamaker ระบุว่า โมเดลของบริษัทคือการทำ Crowdfunding หรือระดมทุนจากมวลชน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกบริษัท นำเสนอไอเดียผ่านเวปไซต์

โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องการ และวันหมดเขตระดมทุนไว้ ถ้าระดมทุนได้ตามเป้า ผู้เสนอไอเดียต้องมีการผลิตตามที่สัญญาไว้ โดย dreamaker จะคิดค่าธรรมเนียม 5 % จากเงินที่ระดมได้ แต่ถ้าไม่มีการระดมทุนเกิดขึ้นหรือได้ต่ำกว่าเป้า ก็จะคืนเงินให้กับผู้สนใจทั้งหมด คล้ายคลึงกับ Kickstarter ของอเมริกา

Image:
Show Date:
Fri, Oct 09 14:01 PM
Body:

สำหรับบทบาทของบริษัท ดรีมเมกเกอร์ คล้ายที่ปรึกษาทางการเงินขนาดย่อม โดยจะเข้าไปวางแผนร่วมกับผู้ประกอบการรายตั้งแต่ต้นและจัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงผู้ลงทุน จากการเจรจาผู้ลงทุนแต่ละรายต้องการระดมทุน 5-15 ล้านบาท สำหรับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา จะคิดในอัตรา 5% จากเงินที่ระดมทุนได้ แต่หากเงินที่ระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียม

Image:
Show Date:
Fri, Oct 02
Body:

กศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร. วรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมด้วย Mr. Jason Best Co-founder and principal of Crowdfund Capital Advisors, USA เอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Dreamaker Crowdfunding นรเชษฐ์ แสงรุจิ ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เปิดงานสัมมนา “Crowdfunding: A New Way to Finance Startup” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าใจวิธีการระดมทุนจากสาธารณะชน (equity crowdfunding) เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในอนาคต

Image:
Show Date:
August 17, 2015
Body:

Information technology, food and health companies too small for stock market listings are among those interested in using portals to raise funds, said Aekkasit Diewwanit, chief executive of Thai crowdfunding portal Dreammaker.

Image:
Show Date:
Fri, Aug 07 14:01 PM
Body:

การที่ธุรกิจ (ผู้ต้องการเงินทุน) จะมาเจอกับนักลงทุน (ผู้ที่มีเงินเหลือได้) ได้นั้น จะต้องมี Marketplace หรือศูนย์กลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลของธุรกิจ และเงินทุนของนักลงทุน ซึ่งเรียกว่า “Funding Portal” (ตัวอย่างในประเทศไทยคือ www.dreamakerequity.com)

Image:
Show Date:
August 4, 2015
Body:

นางสาริกา อภิวรรธกุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการระดมทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การระดมทุนสาธารณะจากมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์(คลาวด์ฟันดิ้ง) จะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอน โดยขณะนี้มีผู้สนใจเป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูล(ฟันดิ้ง พอร์ทัล)ในลักษณะธุรกิจเว็บไซต์ประมาณ 10 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เข้ามาเจรจาสม่ำเสมอ 3-4 ราย

Image:
Show Date:
August 3, 2015
Body:

นายเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดรีม เมคเกอร์ คลาวด์ฟันดิ้ง จำกัด ในฐานะบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนเป็นฟันดิ้ง พอร์ทัล กล่าวว่า ขณะนี้ต้องรอประกาศเกณฑ์ของก.ล.ต. ให้ครบถ้วน ซึ่งคาดว่าบริษัทจะเข้าจดทะเบียนได้ภายในปลายปีนี้

Image:
Show Date:
August 3, 2015