Story: 

1x1 WALL คือ แกลเลอรี่งานศิลปะออนไลน์ที่รวบรวมผลงานศิลปะคุณภาพจากศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติไว้ มีรูปแบบการนำเสนอให้ผู้สนใจทั่วไป และนักสะสมสามารถเข้าชมและซื้อขายผลงานศิลปะได้สะดวก...

Project Image: 
Project Owner: 
One by One Wall Co.,Ltd.
Project Category: 
Project Status: 
Project Target: 
10000000.00
Project Stock: 
10.00
Project Support Count: 
5
Project Money: 
5000000.00
Project Order: 
1