สรุปผลงาน dreamaker ในปี 2016 ที่ผ่านมา

Submitted by admin on Sun, 02/19/2017 - 10:37
dreamakerequity 2016

สวัสดีปีใหม่ครับ เริ่มต้นปีเรามีสรุปผลงานที่ dreamaker ได้ช่วยระดมทุนให้บริษัทสตาร์ทอัพในปีที่ผ่านมา มาอัพเดตให้ชมกันครับ

ในปี 2016 เราได้ช่วยระดมทุนให้บริษัทสตาร์ทอัพจำนวน 3 บริษัท คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนรวม 20 ล้านบาท เป็นเงินทุนจากนักลงทุนรวมทั้งสิ้น 22 คน (เฉลี่ยลงทุนคนละ 9 แสนบาท) ในจำนวนนี้มีนักลงทุนที่ลงทุนด้วยวงเงินสูงสุด 4 ล้านบาทต่อหนึ่งบริษัทครับ นักลงทุนหลายท่านมีวงเงินที่สามารถลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพได้สูงมาก มีนักลงทุนท่านหนึ่งมีวงเงินพร้อมลงทุนประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 700 ล้านบาทครับ